Zaposlitev

 

Trenutno novih sodelavcev ne iščemo aktivno. Spodaj je navedenih nekaj profilov sodelavcev. Če se najdete v katerem od njih, nam lahko pošljete prošnjo in CV. Oboje bomo shranili in vas kontaktirali, ko bomo naslednjič iskali nove moči.


Administrativna dela


Trajanje 1
Področje zaposlitve Minimalno 1 leto – v primeru dobrega sodelovanja možnost redne zaposlitve
Status Absolvent/ -ka
Smer izobrazbe Družboslovne smeri
Usmeritev Ekonomija, finance, kadri, drugo
Urna postavka 3 – 4 € / uro
Delovne izkušnje 1 leto
Pogoji dela Enoizmensko delo – dopoldanski čas
Lokacija Ljubljana
Delovni čas 40 ur tedensko (pon. – pet.)
Narava dela v poslovnih prostorih družbe
 • dobro pisno in pogovorno izražanje,
 • dobro poznavanje dela z urejevalniki besedil, preglednicami, osnovno delo z bazami podatkov,poznavanje MS Office programov (Word, Excel, PowerPoint, MS Office Outlook, Explorer…)
Povzetek nujnih zahtev
 • poznavanje programa Pantheon
 • poznavanje osnovnih pojmov računovodstva
Prijave administracija@klaro.si

Opis del in nalog


Splošni opis del in nalog:

 • spremljanje in evidentiranje prejetih računov, ažurno izdajanje faktur
 • priprava pogodb,
 • naročanje pisarniškega materiala in reprezentance, izvajanje naročil,
 • sprejem in  usmerjanje strank znotraj poslovnih prostorov, sprejem in vezava telefonskih klicev do zaposlenih in pogodbenih sodelavcev v družbi,
 • preverjanje in izstavljanje potnih nalogov za službena potovanja za vse zaposlene,
 • vodenje evidence prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu, evidentiranje odsotnosti zaposlenih (dopust, bolniški dopust)
 • vodenje evidence prejete in izdane pošte,
 • izvajanje naročil izdaja računov, avansnih računov,
 • vnos prejete dokumentacije,
 • knjiženje izdanih, prejetih faktur, avansnih računov …
 • priprava za izvedbo postopkov zaposlovanja in postopkov prijave in odjave delavca,
 • priprava kadrovskih podatkov za podatkov za obračun plač (prisotnost, prehrana, obračun stroškov za pot na delovno mesto),
 • spremljanje, vodenje in izdajanje obvestil zaposlenim iz naslova delovnega razmerja,
 • vodenje in ažuriranje kadrovskih evidenc v skladu z zahtevno zakonodajo
 • skrb, vodenje in nadzor nad arhivom v skladu z zakonom,
 • opravljanje drugih tajniških in kadrovskih nalog po nalogu nadrejenega.

Znanja, lastnosti sposobnosti


Zahtevana znanja:

 • STOPNJA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA: VISOKA,
 • dobro pisno in pogovorno izražanje,
 • pogovorno obvladanje enega tujega jezika (angleško/nemško),
 • dobro poznavanje dela z urejevalniki besedil, preglednicami, osnovno delo z bazami podatkov,poznavanje MS Office programov (Word, Excel, PowerPoint, MS Office Outlook, Explorer…)
 • poznavanje programa Pantheon
 • poznavanje osnovnih pojmov računovodstva
Lastnosti in sposobnosti:
 • komunikativnost in spretnost navezovanja stikov,
 • iznajdljivost, skrbnost, natančnost in doslednost,
 • timsko sodelovanje in povezovanje,
 • usmerjenost k doseganju zastavljenih ciljev,
 • organizacijske sposobnosti - sposobnost načrtovanja in organiziranja dela
Odgovornosti
 • Za opravljanje nalog v skladu z navodili in predpisi, za točnost, ažurnost, strokovnost in zakonitost dela.
 • Za izvajanje predpisov o varovanju osebnih podatkov, za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti
 • Za vestno opravljanje nalog in obveščanje direktorja o večjih zaznanih problemih
 • Za pozitiven odnos do strank

Referent podpore uporabnikom


Število delovnih mest 1
Področje zaposlitve Referent podpore uporabnikom
Kraj dela
 • Ljubljana
Vrsta zaposlitve
 • zaposlitev za določen čas
Pogoji zaposlitve
 • tekoče pisno in govorno znanje slovenščine in angleščine
 • dobro poznavanje spletnih brskalnikov in e-pošte
 • vozniški izpit »B« kategorije in lasten prevoz
 • 2 leti izkušenj
Opis delovnih nalog
 • skrb za pravočasno izvedbo naročil,
 • komunikacija s strankami z namenom obveščanja in dgovarjanja na vprašanja,
 • sodelovanje pri razvoju produktov in pripravi materialov / dokumentacije,
 • manjša opravila na strežnikih,
 • različna pisarniška opravila,
 • vodenje evidence izvedbe naročil, podobne naloge.
Zahtevano znanje
 • tekoče pisno in govorno znanje slovenščine in angleščine
 • zahtevno znanje urejevalnika besedil
 • zahtevno delo s preglednicami
 • zahtevno delo z bazami podatkov
 • zahtevno poznavanje računalniških omrežij
 • zahtevno poznavanje operacijskih sistemov
 • osnovno znanje programiranja
Izobrazba
 • računalničar
Prednost imajo
 • kandidati z delovnimi izkušnjami na podobnem delovnem mestu
Osebnostne lastnosti
 • vestnost
 • natančnost
 • želja po izobraževanju
 • zanesljivost
 • nekonfliktnost
 • fleksibilnost
 • sposobnost dela v timu in samostojnega dela
Prijave Vaše prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite na: zaposlitev@klaro.siIščemo projektnega vodja/spletnega oblikovalca (ž/m)


Število delovnih mest 1
Področje zaposlitve Projektni vodja/spletni oblikovalec 
Kraj dela
 • Ljubljana
 • občasno terensko delo po Sloveniji, po naročilu nadrejenega tudi v tujini
Vrsta zaposlitve
 • zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja
Nudimo
 • odgovorno pozicijo v uspešnem podjetju
 • interna izobraževanja s področja spletnih storitev in trženja
 • delo v uigranem, pozitivnem in zagnanem kolektivu
Pogoji zaposlitve
 • 2 leti izkušenj, zaželeno na področju spletnih storitev
 • visoka stopnja znanja pisnega in govornega izražanje v slovenščini
 • tekoče pisno in govorno znanje angleščine
 • dobro poznavanje spletnih trendov in spletnega marketinga
 • dobro poznavanje marketinških pristopov
 • sposobnost snovanja spletnih strategij trženja
 • poznavanje zakonodaje s področja dela
 • dobro poznavanje MS Office ali OpenOffice.org, osnovno znanje o bazah podatkov
 • vozniški izpit »B« kategorije in lasten prevoz
Opis delovnih nalog
 • svetovanje strankam s področja spletnega načrtovanja in oblikovanja spletnih strani,
 • načrtovanje, oblikovanje in izdelava interaktivnih vizualno privlačnih in funkcionalnih spletnih strani z razumljivimi informacijami za potencialno ciljno skupino,
 • pridobivanje besedil in slikovnih gradiv od naročnika,
 • priprava besedila in slikovnih gradiv za objavo za spletni strani in objava na spletni strani,
 • oblikovanje in zasnova spletnih obrazcev in obrazcev spletne trgovine,
 • zasnova spletnih animacij in interaktivnih dogodkov,
 • raziskovanje interneta in spremljanje novosti na področju oblikovanja in izdelave spletnih strani,
 • iskanje zanimivih oblikovalskih zamisli ter spremljanje konkurence,
 • svetovanje strankam s področja spletnega načrtovanja in oblikovanja spletnih strani,
 • sodelovanje pri pogajanjih s potencialnimi naročniki ter koordinacija aktivnosti z naročnikom,
 • sklic in formiranje projektnih timov glede na vsebino projekta,
 • načrtovanje in priprava planov izvedbe projekta glede na obstoječo zasedenost virov organizacije in zahtevnost projekta,
 • koordinacija dela in delegiranje nalog članom projektnega tima,
 • spremljanje kakovosti dela članov projektnega tima na projektu, zagotavljanje strokovne podpore s področja projektnega vodenja,
 • sprotno evidentiranje in spremljanje izvedenih aktivnosti na projektu glede na plan projekta,
 • sklic projektnih sestankov,
 • vodenje projektnih sestankov,
 • sprotno spremljanje plana in realizacije na projektu (terminsko stroškovno) in poročanje administratorju projektov, spremljanje in pomoč pri analizi projekta,
 • spremljanje RVC – ja na projektih,
 • optimizacija in racionalizacija dela projektnega tima,
 • spremljanje in pravočasno zaznavanje rizika na projektu ter obveščanje nadrejenega o teh ugotovitvah,
 • sprotno komuniciranje z naročniki projekta in kakovostni prenos informacij do članov projektnega tima,
 • sodelovanje z zunanjimi poslovnimi partnerji na projektu,
 • mentorstvo in izobraževanje sodelavcev,
 • po potrebi vsa dela in naloge v smislu »dobrega gospodarja« v imenu in na račun podjetja Klaro d.o.o. po pisnih in ustnih navodilih direktorja družbe.
Zaželena znanja
 • leto izkušenj v trženju oz. na področju spletnih storitev
 • poznavanje spletne analitike, spletnega oglaševanja
 • izkušnje v tekstopisju
Prednost imajo
 • kandidati z delovnimi izkušnjami na podobnem delovnem mestu
Osebnostne lastnosti
 • kreativnost in samostojnost pri delu
 • skrbnost, natančnost in doslednost
 • sposobnost vodenja timov in  timskega sodelovanja
 • komunikativnost in spretnost navezovanja stikov
 • organizacijske sposobnosti - sposobnost načrtovanja in organiziranja dela
 • pripravljenost na dodatno izobraževanje in usposabljanje s področja dela
Prijave Vaše prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite na: zaposlitev@klaro.si

 

Iščemo referenta/-tko v marketingu (ž/m)


Število delovnih mest 1
Področje zaposlitve Referent marketinga
Kraj dela
 • Ljubljana
 • občasno terensko delo po Sloveniji, po naročilu nadrejenega tudi v tujini
Vrsta zaposlitve
 • zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja
Nudimo
 • odgovorno pozicijo v uspešnem podjetju
 • interna izobraževanja s področja spletnih storitev in trženja
 • delo v uigranem, pozitivnem in zagnanem kolektivu
Pogoji zaposlitve
 • 1 leto izkušenj v trženju, zaželeno na področju spletnih storitev
 • visoka stopnja znanja pisnega in govornega izražanje v slovenščini
 • tekoče pisno in govorno znanje angleščine
 • dobro poznavanje spletnih trendov in spletnega marketinga
 • dobro poznavanje marketinških pristopov
 • sposobnost snovanja spletnih strategij trženja
 • poznavanje zakonodaje s področja dela
 • dobro poznavanje MS Office ali OpenOffice.org, osnovno znanje o bazah podatkov
 • vozniški izpit »B« kategorije in lasten prevoz
Opis delovnih nalog
 • raziskave in spremljanje trga ter konkurence
 • organizacija in izvedba marketinških aktivnosti pri promociji podjetja
 • sodelovanje pri pridobivanju, sklepanje in izpeljavi poslov
 • strokovna marketinška podpora zaposlenim na področju prodaje in trženja
 • svetovanje strankam na področju spletnega marketinga,
 • pomoč pri trženju in izvedba trženjskih akcij
 • izvajanje aktivnosti za povečanje prepoznavnosti podjetja
 • sodelovanje in priprava programov promocije produktov ter medijskih planov,
 • skrb za pravočasno pripravo promocijskega materiala podjetja
Zaželena znanja
 • stopnja znanja slovenskega jezika: visoka,
 • dobro pisno in pogovorno izražanje,
 • poglobljeno znanje s področja projektnega vodenja in timskega dela
 • poznavanje ustrezne zakonodaje s področja dela,
 • široko znanje iz področje kjer vodi večino projektov (npr. splet)
Prednost imajo
 • kandidati z delovnimi izkušnjami na podobnem delovnem mestu
Osebnostne lastnosti
 • kreativnost in samostojnost pri delu
 • vodstvene sposobnosti,
 • skrbnost, natančnost in doslednost
 • usmerjenost k doseganju zastavljenih ciljev,
 • sposobnost vodenja timov in  timskega sodelovanja
 • komunikativnost in spretnost navezovanja stikov
 • organizacijske sposobnosti - sposobnost načrtovanja in organiziranja dela
 • pripravljenost na dodatno izobraževanje in usposabljanje s področja dela
Prijave Vaše prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite na: zaposlitev@klaro.siIščemo sodelavca za prodajo in svetovanje strankam spletne agencije Klaro (ž/m)


Število delovnih mest 1
Področje zaposlitve Prodajnik / svetovalec
Kraj dela
 • Ljubljana
 • terensko delo po celi Sloveniji
Vrsta zaposlitve
 • zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja
Nudimo
 • stimulativno plačilo, vezano na uspeh, brez zgornje omejitve
 • odgovorno pozicijo v uspešnem podjetju
 • interna izobraževanja s področja spletnih storitev in prodaje
 • delo v uigranem, pozitivnem in zagnanem kolektivu
Pogoji zaposlitve
 • 1 leto izkušenj v trženju in prodaji, zaželeno na področju spletnih storitev
 • dobro pisno in govorno izražanje v slovenščini
 • tekoče pisno in govorno znanje angleščine
 • dobro poznavanje spleta
 • poznavanje spletnega marketinga
 • dobro poznavanje MS Office ali OpenOffice.org
 • vozniški izpit »B« kategorije in lasten prevoz
Opis delovnih nalog
 • obiskovanje potencialnih strank na terenu (svetovanje, prodaja)
 • skrb za obstoječe stranke
 • priprava ponudb in pogajanje s strankami
Zaželena znanja
 • znanja iz načrtovanje spletnih strani
 • poznavanje spletne analitike, spletnega oglaševanja
Prednost imajo
 • kandidati z delovnimi izkušnjami na podobnem delovnem mestu
Osebnostne lastnosti
 • usmerjenost k rezultatom
 • sposobnost hitrega navezovanja stikov
 • samoiniciativnost
 • želja po izobraževanju
 • organiziranost
 • odgovornost
 • zanesljivost, natančnost in doslednost
 • dobra volja in smisel za humor
Prijave Vaše prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite na: zaposlitev@klaro.siIščemo vodjo produkcije (ž/m)


Število delovnih mest 1
Področje zaposlitve Vodja produkcije
Kraj dela
 • Ljubljana
Vrsta zaposlitve
 • zaposlitev za nedoločen čas
Nudimo
 • stimulativno plačilo, brez zgornje omejitve
 • odgovorno pozicijo v uspešnem podjetju
 • interna izobraževanja s področja spletnih storitev
 • delo v uigranem, pozitivnem in zagnanem kolektivu
Pogoji zaposlitve
 • 3 leta na področju razvoja aplikacij in/ali izdelave spletnih strani
 • dobro pisno in govorno izražanje v slovenščini
 • tekoče pisno in govorno znanje angleščine
 • dobro poznavanje spleta
 • poznavanje spletnega marketinga
 • dobro poznavanje MS Office ali OpenOffice.org
 • vozniški izpit »B« kategorije in lasten prevoz
Opis delovnih nalog
 • Vodenje poslovnega in delovnega procesa ter organizacija dela v oddelku produkcije
 • priprava pismenih predlogov glede strategije s področja oddelka produkcije,
 • spremljanje izvajanja predpostavljene strategije , vizije in ciljev podjetja z vidika produkcije
 • planiranje in spremljanje izvajanja planov na področju produkcije,
 • spremljanje učinkovitosti in kakovosti dela zaposlenih v oddelku produkcije,
 • optimiranje dela v oddelku in racionalizacija stroškov,
 • priprava mesečnih planov za področje razvoja in spremljanje realizacije dela,
 • seznanitev vodstva z izkazanimi razmerji med planom in realizacijo,
 • reševanje zahtevnejših reklamacij s področja dela,
 • vodenje kolegijev v okviru oddelka produkcije
 • Strokovna podpora sodelavcem na področju postavljanja spletnih strani v okviru obstoječe aplikacije ... in podpora pri nadgradnji aplikacije postavljanje spletnih strani
 • zagotavljanje podpore uporabnikom glede na projekte izvajanja in koordiniranja
 • po potrebi opravlja vsa dela in naloge v smislu »dobrega gospodarja« v imenu in za račun družbe Klaro d.o.o. po pisnih ali ustnih navodilih direktorja družbe.
Zaželena znanja
 • vodstvene sposobnosti
 • znanja iz načrtovanje spletnih strani
 • dobro poznavanje spletnih tehnologij
Prednost imajo
 • kandidati z delovnimi izkušnjami na podobnem delovnem mestu
Osebnostne lastnosti
 • kreativnost in samostojnost pri delu
 • skrbnost, natančnost in doslednost
 • sposobnost vodenja timov in  timskega sodelovanja
 • komunikativnost in spretnost navezovanja stikov
 • organizacijske sposobnosti - sposobnost načrtovanja in organiziranja dela
 • pripravljenost na dodatno izobraževanje in usposabljanje s področja dela
Prijave Vaše prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite na: zaposlitev@klaro.si
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.